FitMed w projekcie PZU

Od 28.08.2018 FitMed uczestniczy w projekcie PZU, dzięki któremu ułożone zostały diety dla dziesięciu dzieci z autyzmem, ADHD oraz innymi dysfunkcjami i trudnościami rozwojowymi.

Dieta ułożona została w oparciu o wywiad żywieniowy oraz szczegółową analizę badań krwi. Odpowiednie żywienie jest niezwykle ważne w procesie leczenia.

Na czas trwania projektu Bartosz jest do dyspozycji dla rodziców w formie online. Po 3 miesiącach nastąpi weryfikacja planu żywieniowego oraz kontrola postępów.